Trombose

vorming van bloedprop in bloedvat of hart